Jdi na obsah Jdi na menu
 


       Týrání zvířat                                                                                                                               
Předem upozorňuji, že tento článek není příliš optimistický a některé uvedené příklady týrání zvířat jsou velmi kruté. Týrání zvířat je pro mne choulostivé téma, zvířata jsou mi velice blízká, považuji však za nutné psát o tomto problému otevřeně, protože realita je bohužel taková.


    Co je dle zákona považováno za týrání
    zvířete?
 


- používání podnětů, předmětů nebo zvířeti bolest vyvolávajících pomůcek

- vyvolávání bezdůvodně nepřiměřeného působení stresových vlivů
 biologické, fyzikální nebo chemické povahy

- zacházení se zvířetem, přepravování jej či pohánění způsobem, který u něj
 vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení, poškození zdraví nebo vede k jeho
 neúměrnému fyzickému vyčerpání


    
Co je každý povinen zvířeti zabezpečit?

-přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete
- učinit opatření proti úniku zvířete
- zvíře nesmí být chováno v zájmovém chovu, jestliže nejsou zabezpečeny přiměřené podmínky pro zachování jeho funkcí a zajištění potřeb nebo jestliže se zvíře nemůže adaptovat, přestože tyto podmínky zabezpečeny jsou
- každý, kdo chová zvíře v zájmovém chovu nebo se ujal toulavého případně opuštěného zvířete, odpovídá za jeho zdraví a dobrý stav. Za splnění této povinnosti se považuje i oznámení místa nálezu obci nebo předání toulavého případně opuštěného zvířete do útulku.


    Týrání zvířat je celosvětový problém

     Obzvláště lidé žijící v chudých zemích mají často zcela jiný pohled na
 zvířata než lidé v zemích vyspělejších a ekonomicky stabilnějších. Sama si
 kladu otázku, zda hlavní příčina je v bídě, malé osvětě, nevzdělanosti či
 nízké morálce. Například je známo, že v Číně a Korei lidé běžně konzumují
 psí maso. Lidé, kteří nemají kladný vztah ke psům, si možná řeknou „maso
 jako maso“. Psi jsou zde však chováni v hrozných podmínkách a před smrtí
 jsou týráni, protože tyto národy věří, že se tak maso stává chutnějším. Když
 pominu nelidské chování, tak tato skutečnost je krutá už vzhledem k
 obrovské domestikaci psů, kteří jsou od přírody „naprogramování“ k
 spolužití s lidmi a bytí jim přáteli.

    Existují ale i země, které jsou sice ekonomicky stabilní a vzdělanost lidí poměrně
 vysoká, ale lásku ke zvířatům zakazuje buď víra, nebo v jiných zemích dochází k týrání
 zvířat kvůli lhostejnosti a nedisciplinovanosti lidí a to především lidí ve vládě (vybíjení
 tuleňů v Kanadě). Například Islám povoluje chování psů pouze za účelem lovu a hlídání
 majetku (chov psa jako domácího mazlíčka tato víra zakazuje). V místním „petshopu“
 (obchodu se zvířaty) jsem udiveně pozorovala, jak si arab myje ruce v prachu. Později
 jsem se dozvěděla, že se dotkl psa a proto musel 7x za sebou vykonat tuto „očistu“. I
 arabové si ale svoji víru v tomto směru zřejmě vykládají různými způsoby, protože jiný
 muslim mi vysvětloval, že ruce se myjí v prachu pouze po uklizení psího výkalu. V
 každém případě by však byl každý milovník zvířat po návštěvě zdejších „petshopů“ v
 šoku...psi a kočky různého stáří a ras se tlačili v malých klecích, kde stáli na roštech.
 Kromě psů a koček zde byli ke koupi i různé druhy opic, které v Čechách vidíme jen v
 ZOO, malí krokodýlci, vzácné želvy a papoušci a jiná zvířata, která jsou v Evropě
 chráněna CITES.


               Pokusy na zvířatech

     Toto by také bylo téma na celý jeden článek. Všichni jistě více, že mnoho
 kosmetických či farmaceutických firem používá k testování svých výrobků
 zvířata. U farmaceutických firem by se to dalo ještě pochopit, protože pak
 může vyrobený lék zachránit statisíce lidských či zvířecích životů, ale
 testování kosmetiky na zvířatech mi připadá kruté a hlavně zbytečné.
 Stejně tak jako odmítám nosení kožešin, odmítám i používání kosmetiky
 testované na zvířatech. Představa, jaké utrpení musí zvířata podstupovat,
 když jim při výrobě nového kosmetického produktu vznikají různé exemy a
 alergické reakce, je hrozná.


  
               Jak můžeme pomoci?


    Není Vám týrání zvířat lhostejné? Pokud máte podezření na týrání zvířete, oznamte to
 Policii ČR nebo městskému úřadu a ohlaste písemně na nejbližší okresní (městskou)
 veterinární správu. Potom je dobré ještě celý případ sledovat, aby náhodou Vaše
 oznámení neskončilo zapomenuté někde v šuplíku. Týrání je třeba podchytit včas,
 protože spoléhat se na to, že „třeba si toho všimne i někdo jiný a bude jednat za nás“,
 nestačí. Čím dříve se o týrané zvíře začneme zajímat, tím větší je šance na jeho
 záchranu a zabráníme tak ještě větší újmě na jeho zdraví a psychice. Na závěr bych chtěla poděkovat Vám všem, kdo jste ochotni pomáhat, dělat tak náš svět
 hezčím a dokazovat, že „lidství“ ještě není jen prázdné slovo.


Poznámka: některé informace uvedené v článku pocházejí ze zdrojů organizace Greenpeace
                       Tresty za týrání

  Za týrání zvířat může jít člověk do vězení na 2-5let .

 

 Podle ochránců jsou v  ČR nejčastěji týraní králíci, kočky, psi, myši,        
potkani
a hospodářská zvířata, protože jsou nejblíže po ruce. Ale týraná 
zvířata jsou třeba i koně, opice,

I když jsou tyto testy v EU zakázány, ročně kvůli testování umírají desítky tisíc zvířat. Úplný zákaz bude totiž pravděpodobně přijat až kolem roku 2013. 

               Kde se pokusná zvířata využívají

  • Kosmetický průmysl – bezpečné testování kosmetických přípravků
  • Farmaceutický průmysl – zjišťování reakcí na různé druhy látek
  • Výuka na školách – výuka biologie, přírodopisu aj.
  • Vojenský průmysl – učí se na zvířatech, jak efektivně zabíjet
  • Automobilový průmysl  bezpečnostní zkoušky
  • Chemický průmysl – zkoušení nových čistících prostředků
  • Potravinářský průmysl – testování různých konzervačních přísad a barviv
  • Zdravotní výzkumy – zvířata jsou uměle infikována lidskými civilizačními nemocemi

     Přípravky a firmy které testují přípravky na
     zvířatech

         Nivea Dove

         Kabelko Adidas

         Colgate  Wella Professionals

         Palmolive (mýdlo) Timotei

         Lady speed stisk A další…. 

         Sunsilk